Fästing/TBE-vaccin

Våren är snart här och hög tid att se över ditt skydd mot TBE. TBE orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett. Eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet rekommenderas du att vaccinera dig om du ofta vistas i riskområden. 

Har du en bokad tid kan du få din vaccination i samband med besöket i mån av tid - fråga din läkare eller sköterska vid ditt bokade besök.

Efter två doser, med ungefär en månads mellanrum, har du ett bra skydd. Den tredje sprutan tas efter 12 månader. Dos 4 efter 3 år, därefter påfyllnadsdos vart 5:e år.

HPV-vaccin är inte längre gratis

Infektion av HPV-virus (humant papillomvirus) kan leda till livmoderhalscancer. Från och med i år är inte längre HPV-vaccination för yngre kvinnor kostnadsfri inom Stockholms läns landsting.

Om du som vuxen vaccinerar dig mot HPV-virusinfektion måste du alltså betala för det. Däremot ingår vaccinationen nu i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor i årskurs 5 och genomförs inom skolans elevhälsa.

Välkommen till vår äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss är välkommen till vår äldremottagning.

Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner och en individuell vårdplanering.

Boka tid för lättare akuta besvär

Varje dag finns kortare akuta tider för dig med lättare akuta besvär som till exempel urinvägsinfektion, halsfluss eller hosta. 

Telefonnummer

08-123 429 00

Kontakta oss för att få en akuttid efter en bedömning av sjuksköterska.

Hjälp att sluta röka

Vill du sluta röka eller snusa? Hos oss har du möjlighet att träffa professionella tobaksavvänjare i individuella stödsamtal.

Rökavvänjning innebär bland annat att vi tillsammans med dig lägger upp en plan och hittar en strategi för att du kan fortsätta vara rökfri.

Hör av dig till oss om du är intresserad!

Kvalitetsbokslut 2016

Välkommen att läsa vårt Kvalitetsbokslut 2016 med fokus på primärvården (öppnas i nytt fönster).