Övrig personal

Anna Jensen

Verksamhetschef

Kristina Fogde

Medicinsk sekreterare

Lena Gille

Medicinsk sekreterare