Skriv ut den här sidan

Psykolog – barn och unga

Hos oss finns en öppen mottagning som riktar sig till barn och unga 0-18 år samt föräldrar.

Hit är du välkommen att vända dig för att få rådgivning, stöd och behandling. All vård är kostnadsfri och vi samarbetar med Nacka kommun och familjecentralen.

Vi arbetar med:

  • Rådgivning och information till dig som förälder.
  • Relationssvårigheter i familjen, som återkommande konflikter.
  • Oro och nedstämdhet hos ditt barn.
  • Kristillstånd
  • Psykosomatisk problematik som ont i magen (som ej beror på något fysiskt).
  • Ilska (bråk mellan föräldrarna och barnet, bråk med klasskamrater).
  • Sömnsvårigheter
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Behandling i grupp för ungdomar med ångest.
  • Vid behandling av barn involveras även föräldrarna.

Första besöket hos oss är ett bedömningssamtal, där vi kartlägger hur ditt barn mår, situationen kring barnet, och vilka behov ditt barn och du som förälder har. Ni får även ett formulär att fylla i, så att vi ska kunna bedöma vilken fortsatt hjälp ni behöver.

Besöket avslutas med att vi tillsammans beslutar hur vi går vidare och hur den fortsatta kontakten ska ske. I vissa fall kan vår bedömning leda till att vi skriver en remiss till en annan vårdgivare för att ni ska få vidare hjälp där.