Skriv ut den här sidan

Bryggan - barn och unga

Bryggan barn och unga är en öppen mottagning för föräldrar, barn och ungdomar upp till 18 år. Hit kan ni vända er för att få rådgivning, stöd och behandling. Bryggan är ett samarbete mellan Nacka kommun och Fisksätra vårdcentral och här arbetar psykologer och socionomer.

Vilken hjälp kan du få på Bryggan barn och unga?

Hit kan du vända dig om du behöver råd och stöd i ditt föräldraskap, vid svårigheter i familjerelationer eller om ditt barn besväras av till exempel nedstämdhet, oro, ilska eller sömnsvårigheter. Hos hos kan ni få hjälp med bekymmer som inte vuxit sig alltför stora. Vi välkomnar barn och ungdomar upp till 18 år med familj. Vården är kostnadsfri.

Kontakten inleds med ett första telefonsamtal där ni får beskriva er situation. Därefter bokar vi tid hos någon av oss behandlare för ett bedömningssamtal. Vid första besöket kartlägger vi tillsammans hur ni mår, hur situationen ser ut samt vilka behov ni har. Ni får även skattningsformulär att fylla i för att vi ska kunna bedöma vilken fortsatt hjälp ni behöver.

Besöket avslutas med ett gemensamt beslut om hur fortsatt kontakt ska se ut. I vissa fall kan bedömningen leda till hänvisning eller remiss till annan vårdgivare.

Vi som arbetar här

Anna-Gretha Larsson, leg psykolog Fisksätra Vårdcentral
Lillemor Odelind, socionom/familjebehandlareNacka Kommun
Johhny Mendoza, socionom/familjebehandlare Nacka Kommun